Προσωπικά Δεδομένα

Εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το διεθνές και ευρωενωσιακό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, π.δ. 131/2003) καθώς επίσης και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα π.δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και του ευρωενωσιακού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνουμε ρητά ότι: Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ασφάλεια
To filkas-watch.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται και προστατεύονται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

Σας παροτρύνουμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδας μας, καθώς κατά την εγγραφή σας, χρειάζεται να καταχωρήσετε έναν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Η δημιουργία ενός λογαριασμού σας δίνει πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, με απόλυτη ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικός σας, όποτε και όσες φορές επιθυμείτε. Για λόγους ασφαλείας, σας συστήνουμε να αλλάζεται τον κωδικό ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ευθύνη για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικου σας, είναι αποκλειστικά δική σας. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι ο κωδικός σας έχει διαρρεύσει, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση που δεν μας ενημερώσετε, το filkas-watch.gr δεν θα έχει καμία ευθύνη για την χρήση του κωδικου σας από τρίτους και μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Cookies
Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του καταστήματός μας, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.λπ. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματός μας.